Pedigree Information for
Marka Short

 

Doc's Hickory
  SR Hallmarked

 

Doc's Serendipity
Marka Short

 

Shorty Lena
  Shortys Gunsmoke

 

Gunsmokes Poco Bay